Arlanda-Bergen 21 juni 2003
Sverige Snö på
norska fjäll
001.JPG
001.JPG
002.JPG
002.JPG
003.JPG
003.JPG
Bergen-Arlanda 28 juni 2003
Norge
165.JPG
165.JPG
166.JPG
166.JPG
167.JPG
167.JPG
168.JPG
168.JPG
169.JPG
169.JPG
170.JPG
170.JPG
171.JPG
171.JPG
173.JPG
173.JPG
174.JPG
174.JPG
Sverige
Över Stäket Sigtunafjärden Inflygning
176.JPG
176.JPG
177.JPG
177.JPG
178.JPG
178.JPG
Åter på
fädernejorden
179.JPG
179.JPG
180.JPG
180.JPG
181.JPG
181.JPG
Tillbaka